XII. Síla Pixies - část první

15. listopadu 2014 v 10:09 | Keiko |  Příběh Goldix Club


Winx s Daphne se shromáždily okolo Flory třímající v rukou rozevřenou knihu povídek. Možná nalezla další vodítko, které by mohlo všem pomoci.
"Mojí milované chráněnce, ze srdce, Cel," přečetla to Daphne ještě jednou a její slova se tiše ozývala ředitelnou. Přimhouřila soustředěním oči a silně nad těmi slovy uvažovala. Zvláště nad tím jménem. "Pořád je to málo. Neznáme nikoho, kdo by se jmenoval Cel nebo by to jméno tak začínalo." Otočila se směrem k oknu, z něhož byl výhled na školní dvůr zaplněn studentkami. "Nebo vy snad znáte někoho, kdo nese stejné jméno?"
Zavládlo ticho, jak se víly ponořily do svých myšlenek a vzpomínek, kterých nebylo zrovna málo. Ale ani jedna si nemohla vybavit, že by to jméno někdy v minulosti zaslechla.
"Cel… to může být počátek tolika jmen! Celestina, Celanna nebo třeba Celia," vyjmenovávala možnosti Bloom a to bylo jenom malé pískové zrnko na obrovské poušti.
Flora rozladěně knihu zaklapla a odložila ji na stůl. "Kdybychom věděli, kdo ty povídky napsal, mohli bychom se od dotyčného alespoň dozvědět, jak se stát zajedno se srdcem a duší. To by stačilo a tím by svět byl o něco méně ponurý."
"Jenže jak to máme vypátrat? Naše situace se zdá naprosto beznadějná!" řekla roztřeseným hlasem Musa. Už toho na ni bylo zase moc. Opět stojí proti silnému nepříteli, jako tomu bylo i před pár lety, kdy se pořád něco dělo. Neustále se objevovali padouši, kteří se chtěli zmocnit celé Magické Dimenze. "Kdyby tak existovala například nějaká databáze, kde by se dalo rozluštit písmo a neznámá osoba k tomu."
Na to žádná z nich neměla odezvu. Až na jednu, které jakoby se nad hlavou rozsvítila pomyslná žárovka.
"Mám nápad a myslím, že by stál za zkoušku!" zněla nadějeplně Bloom. Natáhla se po knize a otevřela ji na předpolední stránce, kde bylo vepsané věnování. "Na Zemi jsem se jednou seznámila s grafologií. To je věda, která se zabývá písmem a jeho rozborem," vysvětlovala. Vsadím se, že nějakého odborníka bychom našli i v Magické Dimenzi. Kdyby rozluštil to písmo a přišel na to, kdo ten tajemný spisovatel je… Měli bychom napůl vyhráno."
"To je geniální nápad, Bloom! A rozhodně je to lepší než nic," vzala Stella svou kamarádku kolem ramen. Nálada v místnosti byla o poznání povznešenější, i když se do mysli vkrádala možnost, že se to také nemusí povést.
"Navrhuju, abychom toho odborníka našli, ale dál to necháme na těch dívkách," navrhovala Daphne.
Proč?" zeptala se zvědavě Aisha a i ostatní Winx nezastíraly překvapení nad Daphniným rozhodnutím.
Daphne se usmála a založila ruce v bok. "Koneckonců, to ony mají na tělech zlatá znamení, takže by to měly být ony, kdo rozluští jejich tajemství. Nebyly jste taky takové, když jste byly ve věku jako ony, co?" To byla pravda a při vzpomínce na staré dobré časy se Winx zasmály od srdce. "Samozřejmě pokud to bude nutné, budeme jim pomáhat. Ať už v tom individuálním tréninku nebo v pátrání. Souhlas?"
Tecna ukázala palec nahoru. "Na nás se můžeš spolehnout, Daphne!"
"Že je na vás spoleh, to jsem zjistila už před dávnou dobou. A jsem za to ráda," dodala Daphne a obdařila kamarádky vřelým úsměvem. Ať se stane cokoliv, věděla, že s ní budou až do samotného konce, ať už měl být jakýkoliv. A málokdo se může chlubit takovým poutem, který měla Daphne vytvořené s Bloom a Winx.
"Dobrá, takže se pomalu můžeme pustit do práce." Flora byla nabitá novou energií, již si hodlala dlouho udržet. "Naše první kroky povedou do školní knihovny a Magického archívu, kde můžeme pátrat po specialistech na písmo a mimoto taky po jménech začínajících na Cel. Kdo ví, co se nám může podařit najít."

Zatímco se Winx pustily do hledání po tajemném spisovateli a Ariana s kamarádkami a Specialisty vyrazili do města na malou oslavu, Temná Dvojčata se taktéž dala do pohybu. Stále se jim nepodařilo ovládnout Kroniku Sférického světa, což je obě frustrovalo a na malou chvíli dokonce měly chuť knihu zničit nebo jen prostě zahodit. Avšak poté, co se uklidnily, došly k názoru, že potřebují načerpat více sil, jinak si Kroniku nikdy nepodmaní. A z toho důvodu se Temná Dvojčata vydala na planetu Magix do Začarovaného lesa, kde sídlila jedna malá vesnice plná kouzelných bytostí.
"Jsi si jistá? Vždyť je obecně známo, že vesnice Pixies je utajována před světem a o její poloze ví jenom pár vyvolených," ozýval se mezi stromy Severinin hlas. O téhle expedici měla svoje pochybnosti. Vůbec nevěděli, jestli se jim ty malé potvůrky podaří najít a taky netuší, jestli jim dokážou dodat tolik potřebné síly.
"Nestrachuj se, sestro," odmávla Rosalinn Severininy námitky rukou a dál se tiše plížila lesním podrostem. Jejich kroky nebyly vůbec slyšet, jakoby snad šli po měkkých oblacích. "Naše spojené síly dokáží Pixies vystopovat a jestli se bojíš o to, že nemají moc kouzelných sil, tak to se pleteš."
Severina pozvedla obočí. "To je jejich moc tak velká, že nám stojí za to se prodírat hustým lesem, křovím a vším možným?" Severina to nikdy neřekla nahlas, ale občas ji štvalo, jak se nad ni Rosalinn povyšuje a dělá z ní hlupačku. A Rosalinn sama ze sebe dělá tu nejchytřejší čarodějnici pod sluncem. A Severině někdy na mysl přišly vzpomínky z dob, kdy obě byly vílami a princeznami Domina. Tehdy se obě tak úžasně doplňovaly a nikdo je nedokázal rozvrátit. Nepřiznala to, ale při slabých chvilkách se do té minulosti chtěla vrátit.
"Ani nevíš, jako moc nám to za to stojí. Pixies jsou v podstatě malé víly a každá z nich má svou specifickou moc. A ten, kdo ovládá jejich sílu, se může považovat za jednoho z nejsilnějších kouzelníků Magické Dimenze."
"To myslíš vážně?" zněla Severina pochybovačně.
Rosalinn se zastavila v chůzi s pohledem upřeným před sebe. "Jistě, že ano. Existují Pixies přírody, zvířat, času, počasí a dalších sil. A kdo ovládá jejich sílu, dokáže tyhle aspekty ovládat. Má pod palcem přírodu, zvířata, čas i počasí! Není to báječné?" Rosalinn se nahlas rozesmála a byl to opravdu nepřátelský smích smíšený zároveň se ctižádostí.
Severině z toho naskákala husí kůže. "Dobře, dobře, věřím ti. Přestaň se smát nebo nás prozradíš."
"Tak ať. Každého, kdo se odváží nám postavit, proměníme v hrstku prachu. Tak pojďme, cítím, že už nejsme daleko," dala se vpřed Rosalinn. Severina ji bez debat následovala.
"Sem tam mi připadá, jako bys to ani nebyla ty. Mám pocit, že tě snad posedla nějaká dobrotivá duše, která z tebe vyhnala tvoje pravé já," promluvila Rosalinn. Takový pocit zaplavoval její mysl celkem často. Od té doby, co se v Omega Dimenzi opět probraly k životu.
"Co to meleš, prosím tě?" snažila se Severina zamaskovat nervozitu a taky to, že se její sestra docela dobře trefila. "Já jsem pořád já, jedna půlka Temných Dvojčat."
Rosalinn se na své dvojče letmo ohlédla a zkoumala ji laserovým pohledem. Nebyla schopná cokoliv vyčíst z jejího chování. Odvrátila se a jen ledabyle pokrčila rameny. "Fajn, tak mám prostě bujnou představivost."
Po pár dalších krocích Temná Dvojčata zaslechla vysoké hlásky a smích přicházející zpoza skupiny keřů rostoucích přímo před nimi.
"Jen z toho zvuku se mi dělá špatně," podotkla Severina a naoko se začala dávit.
"Vůbec se ti nedivím. Pixies jsou přece spojenci víl a už jenom z toho pomyšlení mi je zle," uchechtla se Rosalinn. Hned na to pozvedla ruku, která již jiskřila vínovou září a byla připravena na útok. "Můžeme se do toho pustit, Severino. Bez váhání, jasné?"
"Že váháš," přitakalo stříbrovlasé dvojče.

"Ta pizza je vážně boží!"
"Lepší jsem snad v životě neměla!"
"Sem musíme zavítat častěji."
Parta víl a Specialistů si právě užívala oslavu v jedné z restaurací ve městě Magixu. Stůl byl přeplněn pizzami všech druhů a pití teklo proudem. Hovor a veselý smích se rozléhal po celém restauračním zařízení. Díky tomu shromáždění se i další návštěvníci dobře bavili a smáli se od ucha k uchu. Zábava byla v plném proudu do té doby, než…
"AU!" Elisa se najednou oběma rukama chytila za hlavu a na tváři se jí objevil výraz plný bolesti. Křečovitě zaťala zuby a byla by se svalila na zem, kdyby se okolo ní všichni neshlukli. Zefir popadl Elisu kolem ramen a starostlivě si ji k sobě přitáhl.
"Ellie, co se děje? Co je ti?" zazněla mu v hlase stopa paniky. Netušil, co se s Elisou děje a nevěděl, jak jí má pomoci. Ta bezmoc byla děsivá.
"Pixies… něco se s nimi děje… asi je někdo napadl, někdo vyčíhal jejich vesnici v Začarovaném lese!" dostala ze sebe přerývaně. Postavila se na nohy, ale Zefir ji musel přidržovat, protože Elise se podlamovala kolena. "Musíme honem za nimi, nebo bude příliš pozdě."
"To si teda piš," řekla bojovně Mikki. "A já mám takový pocit, že jsou za tím naše staré známé. Nikdo jiný než Temná Dvojčata. Pokaždé, když se děje něco zlého, jsou za tím ony."
Všichni se zvedli ze sedaček a chystali se vyrazit do Začarovaného lesa.
"Zaplatím a půjdeme, nesmíme ztrácet čas." Ariana odběhla k pultu zaplatit objednávku, jež nebyla malá, ale princezna Stareiny se o takové věci starat nemusela.
"Měli bychom jít s vámi?" optal se Gray, přičemž pohledem těkal z jedné víly na druhou.
"Ne, zvládneme to… Když poletíme, budeme tam hned," zamítla nabídku Elisa. Pokud se opravdu jedná o Temná Dvojčata, nechtěla, aby kluci přišli k úrazu. Nemohli vědět, jak moc dvojčata zesílila od jejich posledního setkání.
"Na to zapomeň, Ellie," namítl Zefir a nespouštěl z Elisy oči. "Samotné vás v tom nenecháme. Čím víc nás bude, tím lépe."
"Zefir má pravdu, Eliso," přikývla Cleo, přistoupila ke své kamarádce a chlácholivě ji poplácala po rameni. "Samy bychom to nemusely zvládnout."
Elisa si odevzdaně povzdechla a přešla ke dveřím vedoucím na ulici. "Dobře, jak myslíte. Ale pohněte sebou, protože…" na chvíli se odmlčela a třela si prstem spánky… "je to čím dál horší." Vzala za kliku, vyšla na chodník lemující silnici a obchody a její kamarádi ji následovali.
Víly se postavily do řady, jako jeden muž zavřely oči a Elisa zavelela: "Proměna!"
Ulice se rázem ponořila do oslnivého světla, před kterým si lidé museli chránit oči. Jakmile záře odezněla, na chodníku stálo sedm víl v slušivých třpytivých oblečcích. Z té krásy přecházel klukům zrak a někteří tam stáli s pusou otevřenou dokořán.
Mikki se k mužskému osazenstvu otočila s rukama v bok. "No, teď mě tak napadlo… Jak se chcete zúčastnit boje, když jste tu v normálním oblečení a beze zbraní?"
Seth jí věnoval zářivý úsměv a z kapsy kalhot vytáhl předmět se třemi tlačítky. "Žádný strach, stačí, když použijeme tohle. Dali nám to na Rudé Fontáně, abychom se v případě potřeby mohli takzvaně "proměnit" a pomoct, kde bude třeba." Na potvrzení svých slov stiskl jedno tlačítko, to zelené, a postupně se od hlavy po paty proměnil v pravého Specialistu. A stejně tak i zbylých pět kluků.
"No, páni, to teda zírám," řekla obdivně Ariana a téměř nepostřehnutelně mrkla na Elliota.
Elisa postoupila kupředu a zadívala se směrem, kde byly vidět vrcholky stromů v Začarovaném lese. "Konec řečí, za mnou holky!" Zatřepotala pastelově oranžovými křídly, vyrazila nad střechy budov města a letěla na pomoc svým malým přátelům. Víly jí ihned následovaly a za nimi spěchali Specialisté na vzdušných surfech.
"Cítíš něco dalšího, Eliso?" Keiko ji dohnala jako první. Nemohla uvěřit, jak rychle dokáže Elisa letět. Ale nebylo se moc čemu divit, když se v nebezpečí ocitli její kamarádi. A Keiko mohla skupinu ještě popohnat díky živlu Vzduchu. Vzlétla o trochu výše a přivolávala k sobě živel, který byl po Vodě jejím nejbližším. Jeho sílu nasměrovala k vílám a Specialistům a rázem byli opravdu rychlí, jako sám vítr.
Během okamžiku už letěli nad Začarovaným lesem a Elisa se dívala z jedné strany na druhou. Ale polohu vesnice Pixies prozradil sloup černé magické energie, jež vystřelil až k nebesům. A v tu samou chvíli zaslechli zlověstný smích, který nevěstil nic dobrého.
"Rychle!" Elisa opět přidala do tempa a jako první mohla vidět vesnici Pixies v plamenech. "Ne!" Zahlédla Pixies utíkající na všechny světové strany a taky Temná Dvojčata sející zkázu všude kolem sebe.
"Tohle vám nedaruju!" zařvala Elisa se slzami v očích do zmatku. Napřáhla před sebe štíhlé ruce a silným hlasem zvolala: "Duhový úder!" Z Elisiných prstů vyšlehly barevné paprsky světla zasahující Temná Dvojčata přímo do prsou. Odlétla o pár metrů dozadu, do míst, kde rostlo ostružiní.
"To byla super trefa, Ellie! Přesně do černého!" zaradovala se Ariana a zároveň nenávistně propalovala Dvojčata žhavým pohledem.
Rosalinn a Severina se těžce zvedly ze země, poškrábané od trnů a barevné od šťávy z ovocných plodů. "Co to má být?!" zaklela Rosalinn a zahleděla se vzhůru k nebi, kde se vznášely víly a s nimi i Specialisté. Ti už v rukou nebojácně drželi připravené zbraně a jen čekali na okamžik, kdy bude nutné je použít.
"Kluci, chraňte vesnici a Pixies, my se zatím postaráme o tyhle dvě čarodějnice." Ariana se snesla na zem a zaujala bojové postavení, všechny své síly měla zmobilizované. Ostatní následovali jejího příkladu.
"Ale, ale, kohopak to tady máme?" řekla provokativně Severina. "Víly jsou v lese na výletě?"
"Akorát v pravý čas, nemyslíš?" přidala se k sestře Rosalinn. "Můžeme je zničit společně s vesnicí a přitom si k sobě vzít jejich síly."
Jasslyn se postavila Dvojčatům tváří v tvář, očima ani o kousek neuhnula. "Žádné takové. To vy máte pekelnou smůlu. Udělali jste velkou chybu, když jste se rozhodli tady ukázat!" Pozvedla ruce nad hlavu a ze rtů jí splynulo kouzlo. "Zlost Chiméry!" Směrem k Dvojčatům vyslala Jasslyn magický proud energie.
Severina s Rosalinn se jí na poslední chvíli hbitě vyhnuly a energie zasáhla jeden ze stromů, který se ihned poroučel k zemi. Málem zasáhl Zoey s Cleo, ale Gray přispěchal na pomoc a kmen stromu mečem rozsekal rychlostí blesku na malá dřívka.
"Jasslyn, mohla by ses od nás učit, jak svou moc využívat naplno!" Temná Dvojčata spojila ruce a na Jasslyn vyslaly mohutnou kouli, ze které sršely blesky a negativní energie z ní byla cítit na sto honů.
A mířila přímo na Jass, která se před kouzlem stačila jen bezmocně přikrčit.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Dí | 15. listopadu 2014 v 13:47 | Reagovat

užasne

2 Alča H. Alča H. | E-mail | 28. prosince 2014 v 23:10 | Reagovat

Skvělý :) končí to dost napínavě.

3 Bloom magic Bloom magic | 23. ledna 2015 v 9:17 | Reagovat

[2]: Jo jako vždycky. Chce to pokračování. Keiko říkalaže někdy v týdnu a ten uplynul a pokračování nikde. Vrrrrr..………nesnásím čekání. Obzvlašt na tohle. Kdy bude dalsí díl!?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama