Leden 2015

XIII. Odvaha vyvolených - část první

31. ledna 2015 v 10:55 | Keiko |  Příběh Goldix Club


Začarovaným lesem na Magixu zazníval ve spadaném listí a větvích zvuk rychlých kroků a jakési jemné zvonění drobných rolniček. Sedm víl bleskem spěchalo k místu, kde se dnes setkaly s Temnými Dvojčaty, následovaly je jejich nové kamarádky, Pixies. Víly už byly z dnešního dne naprosto vyčerpané, ale vpřed je hnala neviditelná síla. Museli se dostat k vesnici Pixies, kde se Specialisté střetli se stříbrovlasou půlkou Dvojčat.
"Bože, prosím, ať jsou v pořádku," zvolala k nebesům Mikki. Obloha se na západě zbarvila do červánků a na východě už výrazně potemněla. Holky si ani neuvědomovaly, kolik času uběhlo. Ty dvě čarodějnice je dokázaly zaměstnat na hodně dlouhou dobu.
"Můžeme jenom doufat," dodala zadýchaně Zoey. Už sotva popadala dech, ale jakmile si vzpomněla na Ryoua, ještě zvýšila tempo. Mrzelo ji, jak ji přehlíží, když je v okolí Jasslyn. Přitom se spolu na uvítacím večírku na Alfee báječně bavili. A na to Zoey nehodlala zapomenout. A hodlala to tomu ignorantovi připomenout.
Pixies víly předběhly, letěly v čele s Elisou, která cestu k vesnici znala jako své vlastní boty. "Jsme tady, holky!" Elisa zahlédla malé stříšky domků. To ji přimělo ještě zrychlit. Nehodlala se zastavit, dokud se neujistí, že jsou všichni v pořádku.
Náhle se Elisa zastavila, až do ní ostatní víly narazily a málem se skácely k zemi. Zoey si třela nos a tváře a zadívala se na nehybná Elisina záda. "Proč ses zastavila? Už je…" Zoey se naklonila do strany, aby viděla přes svoji kamarádku. To, co spatřila, ji vzalo slova z úst.
Všude, kam oko dohlédlo, byly poničené a pokácené stromy, keře, ale zdálo se, že vesnice Pixies vše přestála bez újmy. A to díky šesti klukům, kteří se nemohoucně opírali o stromy nebo leželi vysíleně na studené zemi. Vypadalo to, že v nich zůstala jen špetka jiskry života.
"Kluci! Není vám nic?!" Jako první se rozpohybovala Ariana. Běžela ke svému bratru Zefirovi, jenž se opíral o pahýl starého ztrouchnivělého stromu, a těžce oddechoval.
"Ariano, to jsem rád, že tě vidím," vysoukal ze sebe pár slov Zefir. Dělalo mu to značné potíže, ačkoliv se snažil na sobě nedat nic znát. Ariana si ho prohlédla od hlavy po paty a následně si oddechla, když nespatřila žádnou krev ani zlámané končetiny.
"Teď by ses měl starat hlavně o sebe, bráško," pohladila Zefira po tváři a usmála se. "Co se tady stalo?"
Místo Zefira, který se už nezmohl na odezvu, jí odpověděl Gray, u kterého klečela Cleo a nespouštěla z něj oči naplněné starostí o něj. "Severina se do nás pustila hlava nehlava a bylo obtížné jí odolávat. Ani se nechce věřit tomu, že nás takhle zřídila. Jenže kluci jsou zatím v boji nezkušení, neumí tak dobře zacházet se zbraněmi. Takže se tenhle výsledek dal v podstatě očekávat."
Ariana se rozhlédla. Hledala Elliota. Našla ho přesně naproti Zefirovi, asi o deset metrů dál. Jejich oči se střetly a v tu samou chvíli se na sebe usmáli. Arianě se zdál méně urvaný než Zefir, za což v duchu poděkovala všem hvězdám ve vesmíru.
Ariana zaslechla blížící se kroky, spolu se svým bratrem se za dotyčným otočili. Byla to Elisa. Po pár mlčenlivých vteřinách si k oběma přidřepla, zastrčila si pramen neposlušných vlasů za ucho. Chtěla něco říct, ale Zefir ji předběhl.
"Jsem rád, že jsi v pořádku, Ellie, budoucí členko královského dvoru Stareiny." Zefir se narovnal, byl už odpočatější a pomalu nabíral zpět ztracené síly.
Elisa na něj vytřeštila oči. Teď právě netušila, jestli si Zefir zase dělá srandu, nebo je pro jednou vážný. Ne, ne, určitě si opět dělá legraci, pomyslela si.
Zeširoka se na něj usmála a lehce ho plácla do ramene. "Princi, vy z toho boje máte pravděpodobně pomatenou mysl, jelikož říkáte nesmysly." Ariana mezitím odešla za Elliotem, protože jí bylo jasné, že se její kamarádka o Zefira postará nadmíru dobře.
Elisa natáhla ruku a prohrábla Zefirovy už tak rozcuchané vlasy. Když ji chtěla stáhnout, Zefir ji popadl do své a přitiskl si ji k hrudi. "Já si ale srandu nedělám," řekl naprosto vážným hlasem a upřeně se díval Elise do očí.
Modrovlasá dívka se nervózně zasmála. "Zase blábolíš. Nemůžu věřit ani slovu, co říkáš, dokud nebudeš úplně zdravý."
"Člověk se pro jednou snaží být vážný a upřímný a ty…" povzdechl si naoko naštvaně Zefir.
O kousek dál se Mikki starala o Setha, který jako ostatní, neutrpěl žádná větší zranění. Jen byl vyčerpaný, ale jakmile před sebou uviděl milovanou tvář, měl chuť začít veršovat jako pokaždé, když Mikki zahlédl.
Pro tebe bych byl schopen čehokoliv,
Pro tebe bych i do ohnivých plamenů skočil.
"Jsem překvapená, že i v takové situaci se tvůj tvůrčí duch nikam nevytratil," podotkla Mikki s růžovými tvářemi. Pokaždé, kdy se Sethem strávila i jen minutu, dokázal, že se do něj čím dál víc zamilovávala. To ale zatím nebyla připravená přiznat.
Zoey se pomalu, opatrně přiblížila k místu, kde po bitvě odpočíval Ryou. Mnul si zápěstí a zkoušel funkčnost svého těla. Nic mu nebylo a Zoey si v duchu oddechla. Někde v sobě vydolovala dostatek kuráže a přisedla si k němu na mechem porostlou zem. "Zdá se, že sis v boji vedl dobře," začala Zoey konverzaci a doufala, že ji Ryou nějak neodbude.
Ryou se otočil čelem k Zoey. Část vlasů v obličeji mu zakrývaly levé oko, ale to pravé Zoey hypnotizovalo. "Ani bych neřekl. Kdybych si vedl dobře, tu čarodějnici bych porazil," rozzuřil se Ryou při vzpomínce na Temné Dvojče.
Zoey trochu ucouvla, pažemi si objala kolena. Asi nebude schopná s Ryouem mluvit normálně. Jenom jedna její věta ho takhle rozčílila.
"Nicméně jsem rád, že vy všechny jste v pořádku, byly jste dobré," vysekl Ryou poklonu skupině víl. "Hlavně ty," dodal nakonec a věnoval Zoey pokřivený milý úsměv. Té ze z toho nahrnula krev do tváří a srdce jí z té poznámky zaplesalo radostí.
Keiko si přiklekla k princi Dannymu. Ležel poklidně na zemi a normálně dýchal, což byla pro Keiko velká úleva. Přece jenom to je budoucí král Hircanie, jejího domova. Všimla si, že má na holeni poškozenou kombinézu a malou řeznou ránu.
"Nemusíš se o mě bát, jsem v pořádku," ozval se Dannyho hlas a Keiko soustředila pozornost na jeho obličej. A až teď si povšimla, že má rozpuštěné vlasy a neuniklo jí, jak pěkně mu rámují mužnou tvář. Cítila horkost v tvářích a zrychlené bušení srdce, aniž by věděla, co se to s ní děje. Danny se na ni zvědavě díval. "Proč na mě tak nestydatě koukáš?" poškádlil ji se smíchem v hlase.
Keiko se probudila z transu a zavrtěla hlavou ze strany na stranu. "Já přece… Nic…" Nedostávalo se jí slov. Vzpomněla si na tu ránu na noze a začala se na ni soustředit, aby zahnala rozpaky. "Aspoň tu nohu bych ti měla trochu ošetřit, jinak se do rány dostane infekce." Keiko si přikouzlila malou lahvičku s bylinnou mastí a opatrně jí ránu ošetřila. Jako mávnutím kouzelného proutku se rána zacelila, až po ní zbyla jen narůžovělá kůže.
"Děkuju! Páni, mohla bys být léčitelkou!" zněl Danny nadšeně a obdivně pokývl hlavou.
Keiko se k jeho obdivným slovům nevyjádřila. Beze slova se zvedla a poodešla kousek stranou, potřebovala si utřídit myšlenky a pročistit hlavu.
"Už musí být hrozně hodin, stmívá se," promluvila Ariana s očima upřenýma na večerní nebe. "Měli bychom se rychle vrátit na Alfeu a kluci zase na Rudou Fontánu, jinak budeme mít všichni průšvih."
"Když bychom profesorům řekli, co jsme museli podstoupit, nic by se nám nestalo, ne?" namítla Elisa.
"A měli bychom jim o tom vůbec říkat?" uvažoval nahlas Seth. Tím uvedl myšlení všech do chodu. Každopádně se musí rozhodnout co nejdříve a vydat se na zpáteční cestu. V lese už byla tma jako v pytli, okolí ozařovala jen světýlka z vesnice Pixies.
"Proč byste o tom nikomu neměli říkat?" zazvonil hlásek Lore, spřízněné Pixie Jasslyn, uprostřed shromáždění. "Neměli by právě dospělí vědět o činech Temných Dvojčat?"
Cleo proti Lořinu tvrzení vznesla argument. "Vždyť se ani nic nestalo. A všichni už stejně vědí, že jsou ty čarodějnice na tahu. Navíc bych řekla, že profesoři už mají i tak starostí až nad hlavu. A… možná teď budu znít, jako že jsem zešílela, ale mám takový pocit, že tentokrát je na nás je jednou provždy vyhnat z Magické Dimenze, z celého vesmíru!"
Na malou chvíli zavládlo ticho, jak slova Cleo stále visela ve vzduchu a její přátelé je vstřebávali do svých hlav.
"Jenže sami bez pomoci Winx to nezvládneme. Ne s našimi momentálními schopnostmi," vyřkla krutou pravdu Keiko. Dnes chybělo málo a všichni už se nemuseli dožít dalšího dne. "Jestli je chceme porazit, musíme s profesory spolupracovat. A měli by vědět, že se Dvojčatům zatím nedaří ovládnout Kroniku Sférického světa."
Gray postoupil vpřed tak, aby na něj všichni přítomní viděli. "Dobrá. Takže položím poslední důležitou otázku, než se pro dnešek rozejdeme," přitáhnul k sobě pozornost svým zvučným hlubokým hlasem. "Chceme být v boji proti Temným Dvojčatům v přední linii?"
"Že se vůbec ptáš!" vykřikla nadšeně Elisa, která byla zpátky ve svém živlu, "Už se nemůžu dočkat, až jim dám co proto!"
Všichni se jejímu proslovu zasmáli, ale zároveň s ním všichni souhlasili. Ani na vteřinu nezaváhali. Cítí, že osud Magické Dimenze teď spočívá v jejich rukou.
"A s námi můžete počítat taky, na to nezapomeňte!" dala najevo svou přítomnost Rina, která byla malým Elisiným dvojčetem.
"Jasně, taky ze sebe vydáme to nejlepší," přidala se k Rině Anisa, Pixie přátelství.
Rázem se okolo víl a Specialistů hemžilo nespočet Pixies a vílích zvířátek, které nadšeně vykřikovali a povykovali jako malé děti na hřišti. Byl slyšet cinkot drobných křídel a vzduchem se šířila povznesená nálada. Boj s Temnými Dvojčaty jako by se odehrál v dávné minulosti.
"Na vás by se zapomenout nedalo. Vy jste ty nejlepší pomocnice, jaké bychom si mohli přát," mrkla na Pixies Elisa. Sama nevěděla, co by si bez nich počala.
"To je pravda. Bez vás bychom Rosalinn nezvládli porazit," přitakala Zoey a objala Shiu, svou nejmilejší Pixie.
"Fajn, takže se můžeme rozloučit, protože už je fakt tma a navíc teplota šla taky dolů," otřásla se Ariana a třela si paže, aby se alespoň krapet zahřála. "Jak se dostaneme na Alfeu?"
Už téměř uzdravený Zefir přehodil ruku přes svou sestru a laškovně se na ni zazubil. "Žádný strach, Ari, díky nejnovějším technologiím vás vaši stateční rytíři odvezou do bezpečí. Na Wind-riderech."
"Skvělý postřeh, Zefire, býval bych to navrhnul sám, kdyby na to nikdo z vás nepřišel." Gray si vykasal dlouhý rukáv na levé ruce, tím odhalil zvláštní široký náramek z tenkého stříbrného plátu se čtyřmi barevnými políčky. Specialisté ho napodobili.
Mikki překvapeně povytáhla obočí. "Wind-riderech? Co je to?"
"Jen se dívej," přistoupil k ní Seth a natáhl jejím směrem ruku s tajemným náramkem. "Zmáčkni to červené tlačítko a sama uvidíš."
Mikki se na Setha zmateně podívala a pohledem těkala z náramku zpátky na Sethův obličej, který nic neprozrazoval, jen se na Mikki mile usmíval. Ta nakonec jen pokrčila rameny a bez dalšího otálení zmáčkla červené tlačítko, které se po jejím dotyku rozžalo karmínovou září. Ve tmě se objevilo i dalších pět světélek. Mikki si tak vzpomněla na to, jak se kluci dokázali ve městě Magixu mrknutím oka proměnit do svých hrdinských uniform a zbraní.
Odnikud se na volném prostranství objevilo šest červeno bílých strojů podobných motorkám, jen bez pneumatik.
"Páni, a vy na tom umíte jezdit? Vždyť jste na Rudé Fontáně sotva pár dní," pochybovala o řidičských schopnostech kluků Elisa. Jen o Grayovi neměla pochybnosti, jelikož už byl na škole pro Specialisty více instruktorem než studentem.
"Hele, nepodceňuj nás a koukej nasednout!" Zefir už byl připraven vyrazit. Poplácal na místo za svými zády a významně se na Elisu zadíval. Ta si odevzdaně povzdychla a zamířila k Wind-rideru.
"Zdá se, že se budu muset před cestou pomodlit."
"Moment, moment! Máme tu malý problém!" vznesl námitku Ryou. Všichni se k němu otočili. "Pokud správně počítám, tak Wind-riderů je tu šest, nás je šest, ale holek je sedm. Někdo bude muset vzít dvě, nebo tu bude jedna z vás nucena počkat."
Jasslyn se zadívala kamsi do neznáma. "Kdyby tu byl Crescendo, mohla bych ho poprosit, a on by mě na Alfeu dovezl. Jenže on tu není a už dlouho jsem o něm neslyšela." Tahle vzpomínka vílu mytických bytostí rozesmutnila. Usmyslela si, že se co nejdříve musí vrátit na Mythiu a zkontrolovat Crescenda a další bytosti, které jí byly blízké.
"Myslím, že to zase taková potíž nebude," řekla polohlasně Keiko, ale dostatečně, aby ji slyšeli. Opakovaně zatínala dlaň do pěsti a zvažovala své schopnosti.
"Máš nějaký plán, Keiko?" zeptala se se zvědavostí vepsanou ve tváři i v hlase Ariana, která už seděla na jednom z Wind-riderů, jež bude řídit Elliot. Taky měla své pochybnosti o ježdění na téhle věci, jelikož jen řízení motorky bylo náročné.
"Dalo by se to tak říct." Keiko se otočila k Jasslyn a naznačila hlavou k Dannymu. "Jass, ty pojedeš tady s princem Dannym. Jsem si jistá, že se o tebe královsky postará." Keiko cítila, jak ji Danny pozoruje, ale ona nebyla schopná se na něj podívat. Pořád v sobě měla zvláštní pocit, kterého se nedokázala zbavit.
"Ale co ty?" namítla Jasslyn a popošla blíž ke své kamarádce. Ta se na ni polovičatě usmála.
"Já poletím sama. Proměnit už se asi nedokážu, ale i tak umím poručit větru, takže s jeho pomocí se na Alfeu dostanu." Navenek Keiko mluvila sebejistě, ale uvnitř o svém plánu dost pochybovala. Nezbývá jí nic jiného, než se o to pokusit.
"Dobře, pokud už nejsou žádné další připomínky, tak poletíme," zavelel Gray.
Víly se rozloučily s Pixies a slíbily si, že se brzy zase uvidí. Pixies teď museli chránit svůj domov před dalším případným útokem. Domluvili se, že kdyby se cokoliv dělo, okamžitě přijdou na pomoc.
Specialisté nastartovali a okamžitě se vznesli do vzduchu. Keiko se soustředila na živel Vzduchu a žádala ho o pomoc. Ten jí odpověděl mírným vánkem a víla živlů se mu celá poddala, odlepila se od země a letěla volně jako pták za svými přáteli.

"Ještě se nevrátili, Floro. Na Alfee po nich není vidu ani slechu," vstoupila do ředitelny Tecna. Tiše za sebou zavřela a přistoupila ke stolu, za nímž se Flora dívala na noční oblohu posetou hvězdami, jež osvětlovaly světy pod nimi, dohlížely na ně.
"Snad se jim nic nestalo," konstatovala klidným hlasem Flora. "Dál sledujte okolí akademie, až se vrátí, neprodleně je pošlete do pokojů. Mají před sebou vyučování a také svou první důležitou misi."

Zoey&Ryou

28. ledna 2015 v 12:06 | Keiko |  GC - Zoey

Otázky a odpovědi 23

27. ledna 2015 v 18:41 | Keiko |  Keiko Q&A
1. Líbí se ti Winx Club více z Nickelodeonu, Barrandova a nebo z Primy?
Nó, rozhodně z Nickelodeonu, protože na čeký dabing nekoukám... Je to katastrofa. xD Náhodně jsem to zaslechla jen jednou, když jsem přepínala kanály na tv... Poloviny hlasů mi tam zní stejně, je to takové všechno na jedno brdo a total bez jakýchkoliv emocí v hlasech. Připadá mi to, jako by to nadabovali, jenom aby se neřeklo... :D


2. Od kolika let kreslíš a píšeš příběh Goldix Clubu?
Nó, přesně vám to asi nebudu schopná říct, nicméně to není zase tak dávno... :) Goldix jsem začala kreslit asi zhruba před třemi lety (když mi bylo 18) a jejich příběh jsem začala psát teprve na žačátku minulého roku.


3. Kde ses naučila tak dobře anglicky?
Samozřejmě částečně ve škole, i když mě angličtina na základce vůbec nebavila a ani mi nešla. :D To pokračovalo i další dva roky na střední škole, a postupem času se to nějak začalo zlepšovat, až mě to začalo bavit. :) Na mé úrovni angličtiny má určitě podíl četba knížek v aj a sledování seriálů, filmů v originále sledování anime s anglickými titulky. Člověk se to tak nějak naučí a pomalu ani neví jak... :D Ale hlavně se člověk musí sám chtít zlepšovat, jinak to nepůjde. :) Ale takhle je to se vším.4. Máš dotykový mobil?
Však jasné, že mám. ^^ Dneska už se skoro ani jiné nevyrábí... :D Jinak mám Samsung Galaxy Trend a nemůžu si stěžovat. :)


5. Kolik anime jsi zatím zhlédla? A neznáš nějaké stránky, na kterých bych se mohla dívat s českými titulky?
Moment, podívám se....... celkem jsem jich zatím zkoukla 88. Ovšem jsou v tom započítané filmy, speciály a ova. :)
Tak s druhým dotazem neporadím, páč se dívám na anime výhradně a jen s aj titulky. :) Ale tak když zadáte do Googlu název anime a přidáte k tomu cz sub, tak vám to vždy něco najde. ^^

Winx víla ALEX

26. ledna 2015 v 13:25 | Keiko |  Tvoje Winx


Lore - Pixie Jasslyn

24. ledna 2015 v 14:18 | Keiko |  Goldix Club

XII. Síla Pixies - část druhá

24. ledna 2015 v 10:45 | Keiko |  Příběh Goldix Club


Na planetě Magix, v Začarovaném lese, proti sobě stála Temná Dvojčata a skupina sedmi víl a šesti Specialistů. Všichni zaujali bojové pozice a byli připraveni na nelítostnou bitvu mezi dobrem a zlem. Specialisté chránili vesnici Pixies svými těly a zbraněmi, zároveň kryli záda vílám, z nichž čišelo odhodlání.
Jasslyn na nic nečekala a neohroženě vyslala na nepřítelkyně stříbrný paprsek své moci. Temná Dvojčata se mu lehce vyhnula a kousek Jasslyniny síly zasáhl nedaleký strom, jenž se ihned poroučel k zemi. Jasslyn zaťala ruce do pěstí, až si nehty rozrývala kůži na dlani. Už měla dost Rosalinn i Severiny, nenáviděla, jak všude rozsévaly zlo.
Jass ani nestihla postřehnout, že se na ní valí koule temné energie. Dárek od jejích dávných přítelkyň, teď jejích úhlavních nepřítelkyň. Mohla se jen přikrčit, jelikož v té vteřině času by nedokázala nic podniknout.
"Jasslyn!" zvolala Ariana bezmocně, jen k ní natáhla ruku, ale ani ona nebyla schopná v tak krátkém časovém úseku cokoliv udělat.
Víla mytických bytosti čekala, až jí síla Dvojčat zasáhne a odhodí několik desítek metrů dozadu. Jenže se nic nedělo, jen před sebou zaslechla téměř nepostřehnutelný svist, tak se po pár dalších chvilkách odvážila otevřít oči. Nejprve spatřila temně modré boty, modrý plášť a potom krátké vlasy barvy karamelu. Před Jasslyn stál Ryou s taseným mečem. Všimla si, že mu po tváři teče troška krve ze sečné rány těsně pod okem. Jass si vybavila, že je to ten kluk, který před ní na Alfee poklekl.
"Ale copak, copak?" ozvala se Rosalinn, s rukama v bok se šklebila na Jasslynina zachránce. "Jass, ty sis našla svého prince na bílém koni? Asi ti musí být velice oddaný, když kvůli tobě riskuje svůj vlastní život." Temná Dvojčata si ho prohlížela od hlavy k patě.
"Konec řečí, čarodějnice! Pokud jste tu měli nějaký byznys, tak ten právě skončil!" Ryou se bez bázně vyřítil na Temná Dvojčata, s bojovým řevem a vínově světelným mečem se po nich ohnal, ale to u Dvojčat vyvolalo jen další smích.
Jasslyn se zvedla ze země, zatřepotala malými křídly a vydala se Specialistovi na pomoc. "Ryou, stáhni se! Zabijou tě, jestli nepřestaneš!" Začala k sobě přivolávat další kousek své síly a vyslala ho na čarodějnice. "Světlo jednorožce!" Okolí se ponořilo do jiskřivého bílého světla, obyčejný člověk by z toho mohl i oslepnout.
"Holky, za ní! Vyšleme na Dvojčata naše nejsilnější kouzla!" zavelela k útoku Elisa a jako první následovala Jasslyn. Ještě předtím se otočila na Specialisty. "Zůstaňte tady a chraňte Pixies! Temná Dvojčata tu jsou jistě kvůli nim."
Zefir přikývl na srozuměnou. "Jasně, dávejte si pozor."
Víly se vznesly do vzduchu a letěly na pomoc Jasslyn, která do útoku dávala všechno. Jenže ať ze sebe vydávala to nejlepší, její snaha se míjela účinkem. Na Temná Dvojčata neměla její kouzla téměř žádný účinek.
"Jestli je tohle všechno, co dokážeš, tak to jsi nás pěkně zklamala," ozval se z dýmu Severinin hlas plný posměchu. Jasslynino kouzlo je opět minulo a zasáhlo zemi porostlou bujným smaragdovým mechem, tam se kouzlo rozprsklo do všech stran a vytvořilo dým tvořený stříbřitým prachem.
"Tak to jsem pak zvědavá, co řeknete tomuhle!" zvolala silným hlasem Ariana. Víly se mezi sebou beze slov domluvily a všechny před sebe napřáhly ruce namířené na místo, kde postávala Temná Dvojčata. "Na tři! Jeden… Dva… Tři!"
Ve stejný okamžik vyslala skupina šesti víl svá nejmocnější kouzla, kterými doufaly nepřítelkyně porazit nebo je aspoň vyhnat z této planety. Vzduchem se k zemi řítilo šest třpytivých paprsků pozitivní energie. Vypadalo to jako duha tvořená temně modrou, azurovou, růžovou, zelenou, žlutou a vínovou barvou.
Temná Dvojčata rychlostí blesku spojila ruce a proti vílím silám vyslala své protikouzlo. Kouzla protichůdných energií se střetla a následoval mohutný výbuch, jenž otřásl zemí a také zasáhl skupinu víl vznášející se ve vzduchu. Stačily se chránit jen rukama, neviditelná síla je popadla a táhla je proti jejich vůli dále od střetu, až narazily zády do stromů nebo na tvrdou zem.
"Au!" zanaříkala Mikki sedící u paty stromu a třela si rameno, kde se jí rýsovala modřina po nárazu do stromu. "Nemůžu uvěřit tomu, že se jim podařilo odrazit náš útok. To by přece nemělo být tak snadné!"
Kousek dál od Mikki ležela Keiko, ruce rozpažené do stran, pohled upřený na větve vysoko nad ní. "Nevíme, jestli z toho vyvázly bez škrábnutí. Ačkoliv musím říct, že i to by byl úspěch. Jsou hodně silné, i Winx s nimi měly potíže."
"Jste všechny v pořádku?" kontrolovala stav svých kamarádek Zoey, která klopýtavě došla k ležící Keiko, která se neměla k žádnému pohybu. "Není ti nic?"
Keiko si zhluboka oddychla, podepřela se lokty a zvedla se do sedu. "No, nic mě nebolí, takže konstatuju, že jsem z toho vyšla bez újmy."
Mezitím na místo pomalým krokem přišly Cleo, Ariana, Jasslyn a Elisa. Všechny se zdály být víceméně v pořádku až na malé šrámy, které se rychle zahojí.
"Zdá se, že na boj s nimi nemáme dostatek sil. Zdá se mi naprosto neuvěřitelné, že existuje někdo tak mocný," vyjevovala své myšlenky Cleo. Tahle záležitost ji frustrovala.
"Tak tomu bys, holka, měla věřit, jelikož ten někdo tu stojí přímo před tebou!"
Skupina víl se otočila za hlasem, ze kterého jim běhal mráz po zádech. Plavným krokem se k nim blížila Rosalinn, dlouhé havraní vlasy za ní vlály ze strany na stranu, oči plné temnoty propalovaly stvoření světla. Na jejích šatech byly znát stopy po hlíně a prachu, i tvář už nebyla tak bezchybná jako před bojem. Útok víl byl přece jen trochu účinný. Ale ne dost.
"Kroniku Sférického světa jste už získali, tak co chcete tady?!" odhodlala se promluvit Elisa, ačkoliv ji zaplavovala vlna temné energie šířící se od Rosalinn do blízkého okolí.
Černovlasá čarodějka se pousmála a pohled upřela k nebi, kde slunce zastínily ocelově šedé mraky. "Jistě, Kroniku máme ve svých rukou. Ale neumíte si představit, jak těžké je ji ovládnout! Pořád se nám nechce poddat, vzpírá se naší síle, a právě proto jsme tady!" Rosalinn se odmlčela, potom upřela ledový pohled na Elisu, vílu Pixies. "Jsme tu, abychom zničili vesnici Pixies! Jsme tu, abychom si přivlastnili jejich síly! Jejich pomocí už dokážeme uvolnit nezměrnou sílu, která je v Kronice Sférického světa ukrytá."
Vílám se rozšířily oči hrůzou a Elisa úplně ztuhla. Měla pocit, jako by ji šálil sluch. A vnitřně chtěla, aby tomu tak bylo. "Zničit vesnici Pixies a ukrást jim jejich síly? T-to přece… nemůžete…" Začala se mírně třást. Věděla, že Temná Dvojčata mají dostatek sil, aby svůj plán vykonala.
Rosalinn se rozesmála. "A proč bychom nemohli?
"Klid, Eliso," konejšila kamarádku Mikki a chlácholivě ji položila ruku na rameno. "Něco takového bychom jim nedovolili. Ani za milion let." Pak se Mikki otočila k Rosalinn, která měla ruce založené na prsou a čekala na jejich další reakci. "Co že jsi tu sama? Tvá sestra už se odebrala na věčnost?"
Rosalinn zavrtěla hlavou ze strany na stranu. "Severina je jistě slabší než já, ale ne zas tak moc, aby jí zabil váš neškodný útok." Na pár okamžiků se odmlčela a vypadalo to, jako by něco větřila ve vzduchu. "Zdá se, že ji zaměstnávají ti vaši hrdinové. Ale s těmi si Severina dokáže poradit i beze mě."
Zoey postoupila dopředu vedle Mikki a Elisy. "Odhaduju to tak, že ty se máš jednou provždy vypořádat s námi, není to tak?" Zoey to řekla na rovinu a bez obalu, čímž překvapila ostatní. Jenže pravdě se vyhýbat nešlo.
Rosalinnin smích se rozléhal po Začarovaném lese, jednalo se o zlověstnou budoucnost. "Důvtipné víly je velkým potěšením poslat na Onen svět, kde jim to sluší víc než v Magické Dimenzi." Následně pozvedla ruce nad hlavu, zvláštním jazykem něco odříkala a v rukou se jí začala formovat tmavě fialová masa energie s onyxovým srdcem.
Víly se připravily bránit, když je náhle něco zaujalo za Rosalinninými zády. Sedm malých třpytivých teček vznášejících se mezi stromy. Mířily jejich směrem, a čím víc se přibližovaly, tím byly větší, i když ne o moc.
I Rosalinn vycítila přítomnost něčeho, co ji vyrušilo z koncentrace, a otočila se směrem, ze kterého mířily třpytivé tečky. Než je čarodějka rozeznala a stihla něco udělat, už bylo pozdě.
"To jsou Pixies!" zaradovala se Elisa a její tvář opět zdobil široký úsměv.
Pixies létaly okolo Rosalinn a obtěžovaly ji, jak nejvíce dovedly. Štípaly ji do rukou, zamotávaly jí vlasy do větví a dělaly všelijaké naschvály.
"Nemějte žádné slitování!"
"Koukejte ji vyhnat z našeho domova!"
Rosalinn se po Pixies bezmocně oháněla, byly na ni příliš mrštné a vychytralé. Bylo znát, jak si to užívají. Neustále se smály a dováděly jako malé děti.
"Dost! Nechte mě být, vy malé potvory! Okamžitě toho nechte!" zuřila Rosalinn, ale její slova nikoho nezajímala. I víly se neudržely a musely se smát. Ale Elisa měla chuť uštědřit Rosalinn alespoň jednu ránu.
"Pixies, až řeknu teď, tak od ní uleťte a já si to s ní vyřídím!" zavolala na své spřízněné duše Elisa a v dlaních už si připravovala kouzlo, jímž smete Rosalinn pryč z lesa.
"Teď!" zavelela Elisa a na její povel se Pixies pomocí malých křidélek rozletěly do všech stran a Rosalinn představovala dokonalý terč. "Duhový úder!"
Zrovna když od Elisy zamířila magická energie na Rosalinn, objevila se za svým dvojčetem Severina, která byla značně unavená, což bylo hodně vidět na jejím vzezření. Nadechla se, aby něco řekla, ale už stačila jen vykulit oči, než ji spolu s Rosalinn zasáhl Elisin kouzelný paprsek. Obě najednou zaječely a o pár metrů dál se vysíleně poroučely k zemi.
"Skvělá trefa, Ellie!" vychvalovala kamarádku Ariana a pevně ji objala. Hned se k ní přidali ostatní a začali se radovat.
"Pamatujte si, že tohle ještě není konec, děvčátka," znovu k sobě přitahovala pozornost Rosalinn, Severina byla momentálně zbavena slov. "Tohle je teprve začátek války." Po jejím prohlášení luskla prsty a rázem Temná Dvojčata zmizela. Známkou jejich přítomnosti bylo poškozené okolí lesa a šrámy na tělech a oblečení víl.
Jakmile si uvědomily, že nebezpečí pominulo, vysíleně se všechny svalily na zem a ve stejný okamžik si oddechly. Jedna po druhé se proměnily do své normální podoby. Zmizela křídla i třpytivé oblečky zanesené prachem z boje, zůstaly jen drobné odřeniny.
Keiko si lehla na zem a zhluboka dýchala. "Konečně trochu klidu. Bez obtíží bych tu zůstala takhle ležet do zítřka. Nevím, jestli budu schopná dojít na Alfeu."
"Budeš muset, koneckonců tenhle les se jmenuje Začarovaný a nemůžeš vědět, co by tu na tebe v noci číhalo," škádlila Ariana Keiko.
Keiko měla na jazyku odpověď, ale nestihla ji vyslovit, jelikož ji přerušila Elisa.
"Pixies! Byly jste úžasné, báječné, prostě nejlepší!" Malé vílky se shromáždily okolo Elisy a vesele se objímaly.
"My ani jiné být nemůžeme," opáčila jedna z Pixies, s mrknutím ukázala na Elisu palec nahoru. Měla dlouhé vlnité tmavě modré vlasy a tyrkysové oči. Jakmile se na ni Elisa pořádně zadívala, něco v ní hrklo a najednou jako by se zastavil čas a srdce jí začalo bušit rychleji.
"Jak se jmenuješ? Nikdy dřív jsem tě ve vesnici neviděla," byla zvědavá Elisa a natáhla k Pixie ruku. Ta se na ní usadila a věnovala své spřízněné víle široký úsměv. V mnoha ohledech byla Elise podobná.
"Já jsem Rina, Pixie zábavy a veselí!"
Elisu tohle malé stvoření naprosto fascinovalo, nedokázala od Riny odtrhnout oči.
"Dodám, že je většinu času naprosto vyčerpaná ze svých oslav a zábavy, tím pádem většinu dne prospí u sebe v domku. Proto jsi ji asi nikdy předtím neviděla," vysvětlovala se smíchem další Pixie.
"Ellie, nepředstavíš nás?" dožadovala se trochu pozornosti Mikki a s nadšením přiskočila ke kamarádce, i když zaznamenala mírnou bolest v chodidle.
Elisa se zazubila, ustoupila stranou, aby Pixies viděly na víly a naopak. "Pixies, tohle jsou moje kamarádky. Holky, tohle jsou Pixies, o nichž jsem vám tolik vyprávěla."
K Mikki se přiblížila Pixie s oranžovými vlasy pod ramena a očima stejně oříškově hnědýma jako Mikki. "Ahoj! Já jsem Iris, Pixie barev."
Mikki zažila stejný pocit jako Elisa. Představila se Iris a začali se spolu bavit o barvách, o všech možných odstínech, které ve vesmíru existují.
Ariana jen koutkem oka zahlédla Pixie s delšími vínovými vlasy a azurově zbarvenýma očima a okolí pro ni přestalo existovat. Po pár chvilkách se dozvěděla, že se jmenuje Mai a je Pixie tance. Tancováním přímo žije.
Zoey se sblížila s Pixie času a hodin. Ten pocit, který všechny prožívaly, se nedal popsat. Je to, jako by víly našly další kousek sebe, jež postrádaly, aniž by si toho byly vědomi. Shia, spřízněná Pixie Zoey, měla medové vlasy a uhrančivé svěže zelené oči.
Cleo stále seděla na zemi a podepírala se dlaněmi, když spatřila, že i k ní míří Pixie ze stále se zmenšujícího hloučku. A jako i její kamarádky zažila jakési spříznění duší.
"Ahoj, ráda bych se ti představila, Cleo," promluvila vysokým hláskem Pixie.
Cleo nasadila udivený výraz. "Jak víš, jak se jmenuju?" Tahle Pixie Cleo zaujala a musela se usmívat. Objala si kolena pažemi a zvědavě si Pixie prohlížela.
"Zeptala jsem se Elisy. Jen jsem tě uviděla, potřebovala jsem znát tvé jméno," přiznala se Pixie a následně se své víle představila. Jmenovala se Anisa a byla Pixie vzácného citu. Přátelství.
Keiko postávala o kousek stranou a radostně sledovala své kamarádky, které našly své spřízněné Pixies, další neobyčejné kamarádky.
"Máš krásnou osobitou vůni," vyrušil Keiko z vnitřního přemítání hlásek u její hlavy. Polekaně uskočila, ale ihned zklidnila splašené srdce, jakmile zjistila, že se jedná o Pixie s kratšími černými vlasy a velkýma fialovýma očima. "Promiň, jestli jsem tě vylekala."
"To nic…" vydechla Keiko a cítila, jak se jejich srdce spojila v jedno.
"Jsem Pixie vůní, Essence. A ty… voníš po svěžím jarním dešti a citrusových plodech." Essence se zhluboka nadechla a vykouzlila na tváři zářivý úsměv, kterým Keiko nakazila.
Jako poslední zažila spříznění srdcí a duší Jasslyn. Měla za to, že za svůj dlouhý život zažila všechno, ale mýlila se. Měla další nenahraditelnou kamarádku v podobě Lore, Pixie všech květin. Jasslyn byla šťastná jako snad nikdy v životě.
"Pixies, co Specialisti? Co se stalo klukům?" vzpomněla si Ariana a její připomínka srazila všechny zpátky na zem.
"Sakra, úplně jsme na ně zapomněli! A když se tu objevila Severina…" Mikki zalapala po dechu.
"Když jsme k vám letěli, tak s ní bojovali se vším, co měli!" řekla Shia.
Ariana se kamarádkám zadívala do očí a ty pokývly. "Rychle za nimi, holky! Nesmíme ztrácet čas."

Otázky a odpovědi 22

23. ledna 2015 v 18:02 | Keiko |  Keiko Q&A
1. Jaká písnička z Winx se ti nejvíce líbí?
Momentálně je to tato. ^^


2. Jak se jmenoval tvůj předchozí blog?
Můj předchozí blog byl na adrese winx-and-me.blog.cz. :) ... Když už jsme u toho, vážně by mě zajímalo, jak zmizel... Jednoho dne jsem chtěla pracovat na blogu a najednou voilá - blog zrušen... -_-

3. Koho máš nejraději z Vampýrské akademie? A proč?
Hmmmm... nejraději mám asi Christiana Ozeru, přítele Lissy. I když už je to dlouho, co jsem tuhle sérii četla, tak se mi líbilo, že byl takový svůj a bylo mu jedno, co si ostatní myslí, i přes jeho rodinnou tragédii. Navíc ve filmu je fakt k sežrání. ^^

4. Nechtěla bys udělat článek, kde by se hlasovalo o nejlepší Goldix a ta, která by vyhrála, tak bys o ní udělala speciální článek, kde by třeba bylo video jen z její proměny, informace jen o ní, nějaké její obrázky atd.?
Rozhodně je to zajímavý nápad a nebráním se mu. :) Ovšem abyste pak zase nenadávali, až budu pracovat na jednom z těchto článků a nebudu kreslit na přání a psát příběh GC... ;D

5. Jaká je tvoje neoblíbenější série Winx?
Moje nejoblíbenější série je rozhodně čtvrtá. Nevím, jak bych vám to vysvětlila, prostě mi ze všech sérií učarovala nejvíce. :) Zato šestá už se mi nelíbí vůbec. xD

Winx víla WAITRIA

21. ledna 2015 v 15:50 | Keiko |  Tvoje Winx

Cleo&Gray

21. ledna 2015 v 10:17 | Keiko |  GC - Cleo
Bóže, už se těším, až ty obrázky budu moct skenovat... :) Jenže na kontrolu jdu až za měsíc, takže si do té doby musím vystačit s mobilem. :D
... Další zamilovaný Goldix pár! ^_^


Otázky a odpovědi 21

19. ledna 2015 v 19:41 | Keiko |  Keiko Q&A
1. Jakou Winx bys chtěla být?
Upřímně, bylo by mi to jedno. Kdybych mohla být součástí Winx, mít tak skvělé kamarádky, pomáhat a chránit to, na čem mi záleží pomocí svých vlastních sil... To je pro mě vším, takže kterákoliv Winx by pro mě byla super. ^^
2. Máš ráda normální příběhy Witch, bez komiksů, jen takové normální?
Jasně, mám je taky ráda, ale komiksy mám přece jenom raději. :)
3. Na jaké anime se nejčastěji koukáš?
Hmmm... Nepohrdnu žádným anime, jež má dobře zpracovaný příběh a skvělé postavy. :) Mojím nejoblíbenějším žánrem anime je romantika, dobrodružné, školní život, fantasy, nadpřirozeno, akční, komedie, Shoujo, Shounen...

4. Která GC víla se ti nejvíce líbí (kromě Keiko) ?
Po Keiko mám nejradši Elisu. ^^ Je prostě praštěná a má hodně veselou povahu, přesně jako já. :)

5. S jakou Winx jsi podobná?
Noo, tak povahově i vzhledově jsem nejvíce podobná Floře. :) Jsem citlivá, mám uměleckou duši, miluju přírodu a zvířata, moji nejbližší jsou to nejcennější, co mám a jsem schopná se pro ně rozkrájet. ^^


Otázky a odpovědi 20

17. ledna 2015 v 17:53 | Keiko |  Keiko Q&A
1. Která pixie Winx se ti nejvíce líbí?
Mám ráda všechny, každá má své vlastní kouzlo. :) Ovšem nejvíce se mi líbí Chatta.

2. Jak to začalo, než jsi šla kreslit Goldix Club? To jsi šla kreslit nějakou vílu a vyšla ti z toho Ariana?
Ano, přesně nějak tak to bylo. :) Jednoduše jsem zatoužila vytvořit svou vlastní skupinu víl a postupem času k nim vymýšlet příběh a všechno okolo nich. :) Sedla jsem si ke stolu, do ruky vzala tužku, před sebe položila papír a nakreslila jsem novou členku Goldix - Arianu. ^^ A tak to šlo dál...

3. Bavila tě na základce matika?
Ehe... ne, ani ne... :D Já na matematiku nemám dostatečné množství mozkových buněk, vlastně jediné, co mě v matematice bavilo a co mi fakt šlo, tak to byly rovnice... :D Středoškolská matematika... škoda mluvit... :D

4. Jaká kombinace barev šatů Winx se ti nejvíce líbí?
Nejvíce se mi líbí kombinace Aishy v Sirenixu - fialová x tyrkysová. ^^ Jinak mám ráda i kombinaci Tecny - fialová x zelená.
Ale mimo Winx... Moje nejoblíbenější kombinace je momentálně červená x modrá. :)

5. Bude víc o minulosti Daphne a jejích dcer v GC?
Zatím o tom neuvažuju, ale v budoucnu se to může změnit. :)

Mikki&Seth

17. ledna 2015 v 10:29 | Keiko |  GC - Mikki

Winx víla LAURA

15. ledna 2015 v 13:01 | Keiko |  Tvoje Winx
Prozatím jen vyfocené, až budu u scaneru, oskenuju... ale to může trvat i měsíc...


Test: Kterou Goldix Club vílou jsi?

13. ledna 2015 v 14:23 | Keiko |  Goldix Club
Ahoja!

Padl tu dotaz, jestli bych někde nemohla vytvořit test, abyste si mohli zjistit, ke které víle z Goldix Clubu máte nejblíže. No a jelikož mám teď spoustu volného času a věci na kreslení se ke mně dostanou až dnes večer, tak jsem se do toho pustila. :)

Test si můžete udělat tady: http://www.quotev.com/quiz/5906837/Kterou-Goldix-Club-v%C3%ADlou-jsi/
Odkaz si zkopírujte a zadejte do vyhledávače

Test se skládá z deseti otázek a u každé můžete zvolit jen jednu možnost. Takže kdo chce, může se do toho směle pustit a nezapomeňte napsat, kdo vám vyšel! :)

A kdo Goldix Club zatím nezná, tak si ten test může taky udělat a následně si o spřízněné víle přečíst v rubrice Goldix Club. :) Nebo to udělejte opačně, jak chcete... :D


Otázky a odpovědi 19

13. ledna 2015 v 11:15 | Keiko |  Keiko Q&A
1. Měla jsi nebo máš nějakou panenku Winx?
Ne, nikdy jsem žádnou neměla a obávám se, že panenky už jdou mimo mě... :D

2. Proč pořád měníš vzhled blogu?
Pokud vím, tak to zakázané není... :D Prostě ráda dávám na pozadí, co se mi líbí, co mě napadne, ale mohli jste si všimnout, že je nějakou dobu nechávám stejné, než opět přijdu s něčím novým. :)

3. Když kreslíš, jakým způsobem?
Jak kreslím se můžete podívat na videu, co jsem nahrála na youtube, tam je to snad dobře vidět, i když kvalita není zrovna vysoká. :) Jednoduše si nejdřív tvrdou tužkou nakreslím tělo, netlačím na ni, aby šly případné chyby lehce vygumovat, pak nakreslím detaily (obličej, vlasy, šaty...). Pak přistoupím k pastelkám a vybarvuji, stínuji... Nakonec měkkou tužkou obtáhnu jen nahé části těla a obličej, aby bylo vše dobře vidět. :)
3.5 Myslíš, že to bude vidět na scaneru, když to vybarvím jen pastelkami? Tak v tom ti neporadím, nejlepší bude, když to sama vyzkoušíš a uvidíš. :)

4. Jaká Winx v Bloomix se ti nejvíce líbí?
Abych pravdu řekla, tak mně se Bloomix celkově moc nelíbí... Každopádně se mi v této proměně nejvíc líbí Musa. :)

5. V kolika letech ses takhle naučila krelit?
To, co dokážu nakreslit teď, jsem se naučila přibližně v 17 letech. Dřív jsem se kreslení tolik nevěnovala, i když mě bavilo, měla jsem přece jenom jiné zájmy. :)

Magická moc BAREV

13. ledna 2015 v 9:36 | Keiko |  Rady a tipy od Flory
Víly, věděli jste, že barvy mají opravdovou "magickou sílu"? Barvy často odrážejí naši náladu a dokáží nám v těžkých chvílích pomoci dodáním té správné energie!
Tady jsou čtyři barvy a jejich význam:

MODRÁ: To je klasická uvolňující barva! Čeká tě ve škole obtížný test nebo zkoušení? Vezmi si na sebe modré nebo azurové oblečení a tvá nervozita... prostě zmizí!ČERVENÁ: Tato barva představuje energii a životní sílu! Nošením červené barvy se cítíš více sebevědomá a mnohem méně nesmělá, jednoduše se s červenou barvou staneš... Musou!
ZELENÁ: je barvou naděje a harmonie! To Tecna moc dobře ví: tato barva ti napomáhá být klidná a přemýšlivá!
ORANŽOVÁ: To je barva optimismu, veselí, zábavy a přátelství! Není divu, že je to Stellina oblíbená barva!Zkombinuj tyto barvy s tvým oblíbeným stylem! ^^


šikovnost se nezapře...

11. ledna 2015 v 10:45 | Keiko
Zdravím Vás znovu po dlouhé odmlce, ale když mi osud nepřeje, nedá se s tím nic dělat... xD
Minulé pondělí jsem jako každý den šla okolo půl páté se psem na procházku. Tak jdeme a se kochám okolím, hlavou se mi honí nejrůznější myšlenky, taky mě najednou napadlo, ať nechodím přes tu trávu z kopečka, kam mě zrovna ten bígl táhne, ale nakonec jsem šla za ním a bylo to...
Pomalu si jdu a najednou *smek*, noha se pode mnou zvláštně zkroutí a já ležím na zemi. Pustila jsem vodítko a pes už mířil pryč, ale když na něj zavolám, tak se ke mně vrátí. Samozřejmě vůbec neví, co se stalo (já v tu chvíli taky moc ne...), takže chce jít dál, ale bolest v oblasti kotníku mi to nedovolí. Chvíli tam na té studené trávě sedím a držím se za nohu, odhaduji míru zranění. Musím někomu zavolat, aby mě vyzvedl a odvezl na úrazovku. Volím mamku, jenže ta je v práci a odejít nemůže, tudíž zavolala ségře. Po pár minutách pro mě přijela, psa jsme vyložili doma a zamířili do nemocnice.

Následovalo sepsání údálosti, rentgen... Na nohou jsem měla nazouvací kozačky a bylo nemožné mi je sundat normálně, protože by to fakt nešlo, takže mi je museli rozstříhnout... achich... Kotník jsem měla mírně nateklý, nemít ty těsné kozačky, tak by to pravděpodobně vypadalo mnohem hůř. Měla jsem celkem štěstí v neštěstí.
Výsledek? Zlomený kotník a přetrhané vazy... Ale na druhou stranu můžu být opravdu ráda, že se nestalo nic horšího. Hned druhý den jsem podstoupila operaci a ve čtvrtek už mě se sádrou pustili dom. :)

Co to znamená? Budu teď mít hodně volného času, mamka předpokládá, že rekonvalescence bude trvat cca 3 měsíce... Hurá... Nicméně teď bydlím u táty, jelikož doma by to pro mě bylo jako obtížná překážková dráha. xD Takže vlastně musím napsat mamce, ať mi přiveze papíry, tužky, pastelky a můžu se pustit do kreslení. ^^ Malý problém je, že tu nemám přístup ke scaneru, takže bych to asi prozatím fotila, a až budu doma, tak bych to všechno oskenovala. :) Taky příběh Goldix Clubu přijde na řadu, takže se díky mojí šikovnosti máte konečně zase na co těšit... :D
Hold za blbost se platí... xD

Takže si dávejte venku bacha, ať nedopadnete jako já, páč to není nic příjemného.