XII. Síla Pixies - část druhá

24. ledna 2015 v 10:45 | Keiko |  Příběh Goldix Club


Na planetě Magix, v Začarovaném lese, proti sobě stála Temná Dvojčata a skupina sedmi víl a šesti Specialistů. Všichni zaujali bojové pozice a byli připraveni na nelítostnou bitvu mezi dobrem a zlem. Specialisté chránili vesnici Pixies svými těly a zbraněmi, zároveň kryli záda vílám, z nichž čišelo odhodlání.
Jasslyn na nic nečekala a neohroženě vyslala na nepřítelkyně stříbrný paprsek své moci. Temná Dvojčata se mu lehce vyhnula a kousek Jasslyniny síly zasáhl nedaleký strom, jenž se ihned poroučel k zemi. Jasslyn zaťala ruce do pěstí, až si nehty rozrývala kůži na dlani. Už měla dost Rosalinn i Severiny, nenáviděla, jak všude rozsévaly zlo.
Jass ani nestihla postřehnout, že se na ní valí koule temné energie. Dárek od jejích dávných přítelkyň, teď jejích úhlavních nepřítelkyň. Mohla se jen přikrčit, jelikož v té vteřině času by nedokázala nic podniknout.
"Jasslyn!" zvolala Ariana bezmocně, jen k ní natáhla ruku, ale ani ona nebyla schopná v tak krátkém časovém úseku cokoliv udělat.
Víla mytických bytosti čekala, až jí síla Dvojčat zasáhne a odhodí několik desítek metrů dozadu. Jenže se nic nedělo, jen před sebou zaslechla téměř nepostřehnutelný svist, tak se po pár dalších chvilkách odvážila otevřít oči. Nejprve spatřila temně modré boty, modrý plášť a potom krátké vlasy barvy karamelu. Před Jasslyn stál Ryou s taseným mečem. Všimla si, že mu po tváři teče troška krve ze sečné rány těsně pod okem. Jass si vybavila, že je to ten kluk, který před ní na Alfee poklekl.
"Ale copak, copak?" ozvala se Rosalinn, s rukama v bok se šklebila na Jasslynina zachránce. "Jass, ty sis našla svého prince na bílém koni? Asi ti musí být velice oddaný, když kvůli tobě riskuje svůj vlastní život." Temná Dvojčata si ho prohlížela od hlavy k patě.
"Konec řečí, čarodějnice! Pokud jste tu měli nějaký byznys, tak ten právě skončil!" Ryou se bez bázně vyřítil na Temná Dvojčata, s bojovým řevem a vínově světelným mečem se po nich ohnal, ale to u Dvojčat vyvolalo jen další smích.
Jasslyn se zvedla ze země, zatřepotala malými křídly a vydala se Specialistovi na pomoc. "Ryou, stáhni se! Zabijou tě, jestli nepřestaneš!" Začala k sobě přivolávat další kousek své síly a vyslala ho na čarodějnice. "Světlo jednorožce!" Okolí se ponořilo do jiskřivého bílého světla, obyčejný člověk by z toho mohl i oslepnout.
"Holky, za ní! Vyšleme na Dvojčata naše nejsilnější kouzla!" zavelela k útoku Elisa a jako první následovala Jasslyn. Ještě předtím se otočila na Specialisty. "Zůstaňte tady a chraňte Pixies! Temná Dvojčata tu jsou jistě kvůli nim."
Zefir přikývl na srozuměnou. "Jasně, dávejte si pozor."
Víly se vznesly do vzduchu a letěly na pomoc Jasslyn, která do útoku dávala všechno. Jenže ať ze sebe vydávala to nejlepší, její snaha se míjela účinkem. Na Temná Dvojčata neměla její kouzla téměř žádný účinek.
"Jestli je tohle všechno, co dokážeš, tak to jsi nás pěkně zklamala," ozval se z dýmu Severinin hlas plný posměchu. Jasslynino kouzlo je opět minulo a zasáhlo zemi porostlou bujným smaragdovým mechem, tam se kouzlo rozprsklo do všech stran a vytvořilo dým tvořený stříbřitým prachem.
"Tak to jsem pak zvědavá, co řeknete tomuhle!" zvolala silným hlasem Ariana. Víly se mezi sebou beze slov domluvily a všechny před sebe napřáhly ruce namířené na místo, kde postávala Temná Dvojčata. "Na tři! Jeden… Dva… Tři!"
Ve stejný okamžik vyslala skupina šesti víl svá nejmocnější kouzla, kterými doufaly nepřítelkyně porazit nebo je aspoň vyhnat z této planety. Vzduchem se k zemi řítilo šest třpytivých paprsků pozitivní energie. Vypadalo to jako duha tvořená temně modrou, azurovou, růžovou, zelenou, žlutou a vínovou barvou.
Temná Dvojčata rychlostí blesku spojila ruce a proti vílím silám vyslala své protikouzlo. Kouzla protichůdných energií se střetla a následoval mohutný výbuch, jenž otřásl zemí a také zasáhl skupinu víl vznášející se ve vzduchu. Stačily se chránit jen rukama, neviditelná síla je popadla a táhla je proti jejich vůli dále od střetu, až narazily zády do stromů nebo na tvrdou zem.
"Au!" zanaříkala Mikki sedící u paty stromu a třela si rameno, kde se jí rýsovala modřina po nárazu do stromu. "Nemůžu uvěřit tomu, že se jim podařilo odrazit náš útok. To by přece nemělo být tak snadné!"
Kousek dál od Mikki ležela Keiko, ruce rozpažené do stran, pohled upřený na větve vysoko nad ní. "Nevíme, jestli z toho vyvázly bez škrábnutí. Ačkoliv musím říct, že i to by byl úspěch. Jsou hodně silné, i Winx s nimi měly potíže."
"Jste všechny v pořádku?" kontrolovala stav svých kamarádek Zoey, která klopýtavě došla k ležící Keiko, která se neměla k žádnému pohybu. "Není ti nic?"
Keiko si zhluboka oddychla, podepřela se lokty a zvedla se do sedu. "No, nic mě nebolí, takže konstatuju, že jsem z toho vyšla bez újmy."
Mezitím na místo pomalým krokem přišly Cleo, Ariana, Jasslyn a Elisa. Všechny se zdály být víceméně v pořádku až na malé šrámy, které se rychle zahojí.
"Zdá se, že na boj s nimi nemáme dostatek sil. Zdá se mi naprosto neuvěřitelné, že existuje někdo tak mocný," vyjevovala své myšlenky Cleo. Tahle záležitost ji frustrovala.
"Tak tomu bys, holka, měla věřit, jelikož ten někdo tu stojí přímo před tebou!"
Skupina víl se otočila za hlasem, ze kterého jim běhal mráz po zádech. Plavným krokem se k nim blížila Rosalinn, dlouhé havraní vlasy za ní vlály ze strany na stranu, oči plné temnoty propalovaly stvoření světla. Na jejích šatech byly znát stopy po hlíně a prachu, i tvář už nebyla tak bezchybná jako před bojem. Útok víl byl přece jen trochu účinný. Ale ne dost.
"Kroniku Sférického světa jste už získali, tak co chcete tady?!" odhodlala se promluvit Elisa, ačkoliv ji zaplavovala vlna temné energie šířící se od Rosalinn do blízkého okolí.
Černovlasá čarodějka se pousmála a pohled upřela k nebi, kde slunce zastínily ocelově šedé mraky. "Jistě, Kroniku máme ve svých rukou. Ale neumíte si představit, jak těžké je ji ovládnout! Pořád se nám nechce poddat, vzpírá se naší síle, a právě proto jsme tady!" Rosalinn se odmlčela, potom upřela ledový pohled na Elisu, vílu Pixies. "Jsme tu, abychom zničili vesnici Pixies! Jsme tu, abychom si přivlastnili jejich síly! Jejich pomocí už dokážeme uvolnit nezměrnou sílu, která je v Kronice Sférického světa ukrytá."
Vílám se rozšířily oči hrůzou a Elisa úplně ztuhla. Měla pocit, jako by ji šálil sluch. A vnitřně chtěla, aby tomu tak bylo. "Zničit vesnici Pixies a ukrást jim jejich síly? T-to přece… nemůžete…" Začala se mírně třást. Věděla, že Temná Dvojčata mají dostatek sil, aby svůj plán vykonala.
Rosalinn se rozesmála. "A proč bychom nemohli?
"Klid, Eliso," konejšila kamarádku Mikki a chlácholivě ji položila ruku na rameno. "Něco takového bychom jim nedovolili. Ani za milion let." Pak se Mikki otočila k Rosalinn, která měla ruce založené na prsou a čekala na jejich další reakci. "Co že jsi tu sama? Tvá sestra už se odebrala na věčnost?"
Rosalinn zavrtěla hlavou ze strany na stranu. "Severina je jistě slabší než já, ale ne zas tak moc, aby jí zabil váš neškodný útok." Na pár okamžiků se odmlčela a vypadalo to, jako by něco větřila ve vzduchu. "Zdá se, že ji zaměstnávají ti vaši hrdinové. Ale s těmi si Severina dokáže poradit i beze mě."
Zoey postoupila dopředu vedle Mikki a Elisy. "Odhaduju to tak, že ty se máš jednou provždy vypořádat s námi, není to tak?" Zoey to řekla na rovinu a bez obalu, čímž překvapila ostatní. Jenže pravdě se vyhýbat nešlo.
Rosalinnin smích se rozléhal po Začarovaném lese, jednalo se o zlověstnou budoucnost. "Důvtipné víly je velkým potěšením poslat na Onen svět, kde jim to sluší víc než v Magické Dimenzi." Následně pozvedla ruce nad hlavu, zvláštním jazykem něco odříkala a v rukou se jí začala formovat tmavě fialová masa energie s onyxovým srdcem.
Víly se připravily bránit, když je náhle něco zaujalo za Rosalinninými zády. Sedm malých třpytivých teček vznášejících se mezi stromy. Mířily jejich směrem, a čím víc se přibližovaly, tím byly větší, i když ne o moc.
I Rosalinn vycítila přítomnost něčeho, co ji vyrušilo z koncentrace, a otočila se směrem, ze kterého mířily třpytivé tečky. Než je čarodějka rozeznala a stihla něco udělat, už bylo pozdě.
"To jsou Pixies!" zaradovala se Elisa a její tvář opět zdobil široký úsměv.
Pixies létaly okolo Rosalinn a obtěžovaly ji, jak nejvíce dovedly. Štípaly ji do rukou, zamotávaly jí vlasy do větví a dělaly všelijaké naschvály.
"Nemějte žádné slitování!"
"Koukejte ji vyhnat z našeho domova!"
Rosalinn se po Pixies bezmocně oháněla, byly na ni příliš mrštné a vychytralé. Bylo znát, jak si to užívají. Neustále se smály a dováděly jako malé děti.
"Dost! Nechte mě být, vy malé potvory! Okamžitě toho nechte!" zuřila Rosalinn, ale její slova nikoho nezajímala. I víly se neudržely a musely se smát. Ale Elisa měla chuť uštědřit Rosalinn alespoň jednu ránu.
"Pixies, až řeknu teď, tak od ní uleťte a já si to s ní vyřídím!" zavolala na své spřízněné duše Elisa a v dlaních už si připravovala kouzlo, jímž smete Rosalinn pryč z lesa.
"Teď!" zavelela Elisa a na její povel se Pixies pomocí malých křidélek rozletěly do všech stran a Rosalinn představovala dokonalý terč. "Duhový úder!"
Zrovna když od Elisy zamířila magická energie na Rosalinn, objevila se za svým dvojčetem Severina, která byla značně unavená, což bylo hodně vidět na jejím vzezření. Nadechla se, aby něco řekla, ale už stačila jen vykulit oči, než ji spolu s Rosalinn zasáhl Elisin kouzelný paprsek. Obě najednou zaječely a o pár metrů dál se vysíleně poroučely k zemi.
"Skvělá trefa, Ellie!" vychvalovala kamarádku Ariana a pevně ji objala. Hned se k ní přidali ostatní a začali se radovat.
"Pamatujte si, že tohle ještě není konec, děvčátka," znovu k sobě přitahovala pozornost Rosalinn, Severina byla momentálně zbavena slov. "Tohle je teprve začátek války." Po jejím prohlášení luskla prsty a rázem Temná Dvojčata zmizela. Známkou jejich přítomnosti bylo poškozené okolí lesa a šrámy na tělech a oblečení víl.
Jakmile si uvědomily, že nebezpečí pominulo, vysíleně se všechny svalily na zem a ve stejný okamžik si oddechly. Jedna po druhé se proměnily do své normální podoby. Zmizela křídla i třpytivé oblečky zanesené prachem z boje, zůstaly jen drobné odřeniny.
Keiko si lehla na zem a zhluboka dýchala. "Konečně trochu klidu. Bez obtíží bych tu zůstala takhle ležet do zítřka. Nevím, jestli budu schopná dojít na Alfeu."
"Budeš muset, koneckonců tenhle les se jmenuje Začarovaný a nemůžeš vědět, co by tu na tebe v noci číhalo," škádlila Ariana Keiko.
Keiko měla na jazyku odpověď, ale nestihla ji vyslovit, jelikož ji přerušila Elisa.
"Pixies! Byly jste úžasné, báječné, prostě nejlepší!" Malé vílky se shromáždily okolo Elisy a vesele se objímaly.
"My ani jiné být nemůžeme," opáčila jedna z Pixies, s mrknutím ukázala na Elisu palec nahoru. Měla dlouhé vlnité tmavě modré vlasy a tyrkysové oči. Jakmile se na ni Elisa pořádně zadívala, něco v ní hrklo a najednou jako by se zastavil čas a srdce jí začalo bušit rychleji.
"Jak se jmenuješ? Nikdy dřív jsem tě ve vesnici neviděla," byla zvědavá Elisa a natáhla k Pixie ruku. Ta se na ní usadila a věnovala své spřízněné víle široký úsměv. V mnoha ohledech byla Elise podobná.
"Já jsem Rina, Pixie zábavy a veselí!"
Elisu tohle malé stvoření naprosto fascinovalo, nedokázala od Riny odtrhnout oči.
"Dodám, že je většinu času naprosto vyčerpaná ze svých oslav a zábavy, tím pádem většinu dne prospí u sebe v domku. Proto jsi ji asi nikdy předtím neviděla," vysvětlovala se smíchem další Pixie.
"Ellie, nepředstavíš nás?" dožadovala se trochu pozornosti Mikki a s nadšením přiskočila ke kamarádce, i když zaznamenala mírnou bolest v chodidle.
Elisa se zazubila, ustoupila stranou, aby Pixies viděly na víly a naopak. "Pixies, tohle jsou moje kamarádky. Holky, tohle jsou Pixies, o nichž jsem vám tolik vyprávěla."
K Mikki se přiblížila Pixie s oranžovými vlasy pod ramena a očima stejně oříškově hnědýma jako Mikki. "Ahoj! Já jsem Iris, Pixie barev."
Mikki zažila stejný pocit jako Elisa. Představila se Iris a začali se spolu bavit o barvách, o všech možných odstínech, které ve vesmíru existují.
Ariana jen koutkem oka zahlédla Pixie s delšími vínovými vlasy a azurově zbarvenýma očima a okolí pro ni přestalo existovat. Po pár chvilkách se dozvěděla, že se jmenuje Mai a je Pixie tance. Tancováním přímo žije.
Zoey se sblížila s Pixie času a hodin. Ten pocit, který všechny prožívaly, se nedal popsat. Je to, jako by víly našly další kousek sebe, jež postrádaly, aniž by si toho byly vědomi. Shia, spřízněná Pixie Zoey, měla medové vlasy a uhrančivé svěže zelené oči.
Cleo stále seděla na zemi a podepírala se dlaněmi, když spatřila, že i k ní míří Pixie ze stále se zmenšujícího hloučku. A jako i její kamarádky zažila jakési spříznění duší.
"Ahoj, ráda bych se ti představila, Cleo," promluvila vysokým hláskem Pixie.
Cleo nasadila udivený výraz. "Jak víš, jak se jmenuju?" Tahle Pixie Cleo zaujala a musela se usmívat. Objala si kolena pažemi a zvědavě si Pixie prohlížela.
"Zeptala jsem se Elisy. Jen jsem tě uviděla, potřebovala jsem znát tvé jméno," přiznala se Pixie a následně se své víle představila. Jmenovala se Anisa a byla Pixie vzácného citu. Přátelství.
Keiko postávala o kousek stranou a radostně sledovala své kamarádky, které našly své spřízněné Pixies, další neobyčejné kamarádky.
"Máš krásnou osobitou vůni," vyrušil Keiko z vnitřního přemítání hlásek u její hlavy. Polekaně uskočila, ale ihned zklidnila splašené srdce, jakmile zjistila, že se jedná o Pixie s kratšími černými vlasy a velkýma fialovýma očima. "Promiň, jestli jsem tě vylekala."
"To nic…" vydechla Keiko a cítila, jak se jejich srdce spojila v jedno.
"Jsem Pixie vůní, Essence. A ty… voníš po svěžím jarním dešti a citrusových plodech." Essence se zhluboka nadechla a vykouzlila na tváři zářivý úsměv, kterým Keiko nakazila.
Jako poslední zažila spříznění srdcí a duší Jasslyn. Měla za to, že za svůj dlouhý život zažila všechno, ale mýlila se. Měla další nenahraditelnou kamarádku v podobě Lore, Pixie všech květin. Jasslyn byla šťastná jako snad nikdy v životě.
"Pixies, co Specialisti? Co se stalo klukům?" vzpomněla si Ariana a její připomínka srazila všechny zpátky na zem.
"Sakra, úplně jsme na ně zapomněli! A když se tu objevila Severina…" Mikki zalapala po dechu.
"Když jsme k vám letěli, tak s ní bojovali se vším, co měli!" řekla Shia.
Ariana se kamarádkám zadívala do očí a ty pokývly. "Rychle za nimi, holky! Nesmíme ztrácet čas."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Laura Laura | Web | 24. ledna 2015 v 12:03 | Reagovat

Nakreslíš i Lore? Jinak příběh je úžasný! Úplně jsem se začetla.

2 bloom magic bloom magic | 24. ledna 2015 v 12:59 | Reagovat

Bezva super. Těším se na další díl ale zajímá mě proč Elise říkají Ellie

3 Alča H. Alča H. | E-mail | 24. ledna 2015 v 13:12 | Reagovat

Super :D taky se těším na další díl.

4 Mia Mia | 24. ledna 2015 v 16:33 | Reagovat

Super super super x)

5 winxlara winxlara | Web | 24. ledna 2015 v 17:04 | Reagovat

Hm.... zajímá mě kde sou kluci. Je to supr.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama